Kako lahko pomagamo?

Site is offline. Click here for more info.

Pravica dostopa posameznika

Kaj je "pravica dostopa posameznika"?

Je pravica posameznika, da mu je omogočen dostop do katerihkoli informacij, ki jih hrani OLX in zadevajo njega oz. njo. To pomeni, da ima posameznik pravico od upravljalca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim oz. njo obdelujejo osebni podatki.

Kako opravim zahtevo za dostop do informacij?

Zahtevo za dostop do informacij ("pravica dostopa posameznika") najdete v nastavitvah računa. Vedite, da vam bo ta opcija na voljo zgolj, če ste prijavljeni na naši platformi.

Najdite opcijo ZAHTEVA ZA DOSTOP ter kliknite nanjo. Prejeli boste potrdilo.

Prosimo, ne pozabite, da bodo zahtevane informacije deljene z vami v roku tridesetih (30) dni od podaje zahteve. V posameznih primerih in/ali pri kompleksnejših zahtevah se zgoraj navedeni rok lahko podaljša. V tem primeru vas bomo o morebitnem podaljšanju obvestili v roku enega meseca od prejema zahteve.

V kolikor bi družba OLX potrebovala dodatne informacije za najdbo vaših podatkov oz. identitete, vas bomo za le-te prosili. V tem primeru, lahko počakamo na prejem dodatnih informacij preden pričnemo obravnavati vašo zahtevo.

V kolikor boste med postopkom imeli kakršne koli težave ali vprašanja, vas prosimo, da Stopite v stik z nami.

Ali potrebujem podati razlog za vpogled v zahtevane informacije?

Ne. Ne potrebujete podati razloga, zakaj želite vpogledati v zahtevane informacije.


Do katerih informacij imam pravico dostopati?

Imate pravico vedeti ali se o vas hranijo katerikoli podatki, in če se, imate pravico do:
- kopije teh podatkov v trajni obliki;
- obrazložitev morebitnih tehničnih ali drugih zapletenih izrazov;
- opis podatkov, namena obdelave podatkov in s kom OLX deli te podatke (zlasti prejemniki iz tretjih držav ali mednarodne organizacije);
- če je možno, predvidena doba, do kdaj se bodo podatki hranili, če ni možno, kriterij, ki določa to obdobje hrambe; in
- razlogi za sprejem katerekoli avtomatsko sprejete odločitve (v kolikor ste to eksplicitno zahtevali).

Obenem, boste lahko obveščeni tudi o:
- obstoju pravice, da od OLX zahtevate (i) popravo ali izbirs vaših osebnih podatkov ali (ii) omejitev obdelave osebnih podatkov; ali (iii) nasprotovanje obdelavi osebnih podatkov;
- pravici do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Ali lahko OLX zadrži dostop do določenih informacije?

V določenih primerih, sme posameznik v imenu nekoga drugega podati zahtevo za dostop do njegovih oz. njenih podatkov. Gre za primere, ko odvetnik deluje v vlogi strankinega pooblaščenca, ali ko posameznik želi, da druga oseba deluje v njegovem imenu.

V tem primeru se mora OLX prepričati, da je tretja oseba, ki je podala zahtevo, ustrezno pooblaščena, da deluje v imenu posameznika. Tretja oseba ima dolžnost predložiti ustrezno dokazilo, ki je med drugimi lahko tudi poosblastilo.

Kaj če OLX ne želi izpolniti moje zahteve?

To se ne bi smelo zgoditi! V kolikor OLX ne izpolni veljavne zahteve, ki ste jo podali, je na vas, da se odločite za pritožbo pri prisotjnih nadzornih organih. Pred vložitvijo pritožbe vam priporočamo, da za ugotovitev okoliščin in pojasnila Stopite v stik z nami

Ali moram plačati kakšen prispevek?

Ne. Katerakoli komunikacija ali dejanje, ki so nastala kot posledica podane zahteve bodo proizvedena brezplačno. Kljub temu, v primeru, da bodo zahteve očitno brez podlage ali pretirano ponavljajoče, je OLX upravičen ali:
- zaračunati razumen denarni prispevek, ob upoštevanju administrativnih stroškov za posredovanje informacij ali za komunikacijo ali za opravo zahtevanega dejanje; ali
- zavrniti obravnavo zahteve.