Kako lahko pomagamo?

Site is offline. Click here for more info.

Pogoji uporabe

1. SPREJEMANJE

letgo SI je nizozemsko podjetje z omejeno odgovornostjo in registriranim sedežem na naslovu Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, Nizozemska, (v nadaljevanju "LETGO") in zagotavlja zbirko spletnih virov, ki vključujejo male oglase in forume (skupno "Storitev") na spletni strani http://www.letgo.si in mobilno aplikacijo platforme (skupno "Spletna stran").

 LETGO je zabaven in edinstven način za kupovanje in prodajanje rabljenih predmetov v svoji soseski. Uporaba je enostavna, preprosta in brezplačna. Zaslužite denar za stvari, ki jih ne potrebujete več, in svoje predmete navedite za prodajo v manj kot 30 sekundah. LetGo je hitrejši in varnejši od tradicionalnih malih oglasov. Imate dovolj denarja? Z iskanjem bližnjih predmetov poiščite odlične ponudbe za predmete, ki jih prodajajo vaši sosedje.

 Spletna stran in Storitev sta vam na voljo v skladu s temi Pogoji uporabe (ti "Pogoji"). V namen teh pogojev in kadar tako zahteva kontekst, izraza “vi” in “vaš(e)” predstavljata vsako osebo, ki uporablja Spletno stran ali Storitev v kakršnikoli obliki, kot tudi osebe, ki brskajo po Spletni strani in njenih vsebinah, objavljajo komentarje ali kakršnokoli vsebino, ali odgovarjajo na oglase ali vsebine na Spletni strani. Z uporabo Storitve se strinjate, da boste upoštevali te Pogoje. Poleg tega se z uporabo nekaterih delov Storitve strinjate, da boste upoštevali vse ustrezne objavljene smernice za to Storitev, ki se lahko občasno spremenijo ali posodobijo po izključni presoji LETGO. Razumete ter se strinjate z dejstvom, da ste sami odgovorni, da občasno pregledate te Pogoje. V primeru, da nasprotujete kateremukoli pogoju ali določbi v teh Pogojih, kakršnikoli Smernici ali morebitni nadaljnji spremembi k temu, ali pa postanete nezadovoljni z LETGO ali Storitvijo, je vaša edina izbira, da nemudoma prenehate uporabljati LETGO. Te Pogoje lahko LETGO po lastni presoji kadarkoli spremeni. LETGO vam lahko pošlje obvestila o spremembah Spletne strani ali Pogojev. LETGO lahko zagotovi prevod angleške verzije Pogojev v 6+ drugih jezikov. Razumete ter se strinjate z dejstvom, da je vsak prevod Pogojev v druge jezike namenjen le v vašo korist in angleška verzija določa pogoje vašega razmerja z LETGO. Poleg tega v primeru neskladnosti med angleško verzijo Pogojev in morebitnim prevodom velja angleška verzija Pogojev.

2. PRAVILNIK O VSEBINI

 1. Razumete, da LETGO ni odgovoren za oglase, informacije v imeniku, poslovne ponudbe/informacije, sporočila med uporabniki, kar brez omejitev vključuje e-pošto ali klepete, poslane izven LETGO domene, ter druge načine elektronske komunikacije, tako prek Spletne strani ali druge Tretje spletne strani (kot so definirane spodaj), ali ponudbe, komentarje, uporabniške objave, datoteke, slike, fotografije, videoposnetke, zvoke, poslovne ponudbe/informacije in informacije v imeniku ali druge vsebine, ki so na voljo prek Spletne strani in Storitve ("Vsebina"), ter da ste lahko z uporabo Spletne strani in Storitve izpostavljeni Vsebinam, ki so lahko žaljive, nespodobne, nenatančne, zavajajoče ali drugače sporne. Priznavate in se strinjate z dejstvom, da ste odgovorni za in morate presoditi ter prevzeti vsa tveganja, ki so povezana z uporabo katerekoli vsebine, da se ne morete zanašati na to Vsebino, ter da pod nobenim pogojem LETGO ni odgovoren za Vsebino ali morebitne izgube ali škodo, ki nastane kot posledica brskanja, uporabe ali branja katerekoli vsebine, ki je navedena, poslana prek e-pošte ali drugače na voljo prek Storitve. Priznavate in se strinjate z dejstvom, da LETGO ni dolžan vnaprej pregledovati Vsebine, vendar pa ima LETGO pravico po svoji lastni in izključni presoji zavrniti, izbrisati ali premakniti vso Vsebino, ki je ali je lahko na voljo prek Storitve, zaradi kršenja teh Pogojev, prejema prijave zaradi teh kršitev, zaradi kateregakoli drugega razloga ali brez vsakršnega razloga. Poleg tega lahko Spletna stran in Vsebina, ki je na voljo prek Spletne strani, vsebuje povezave do drugih tretjih spletnih strani ("Tretje spletne strani"), ki so povsem nepovezane z LETGO. V primeru, da se povežete s Tretjimi spletnimi stranmi, lahko postanete predmet pogojev in drugih politik teh Tretjih spletnih strani. LETGO ne nudi zagotovil ali jamstev glede natančnosti ali pristnosti informacij, ki jih te Tretje spletne strani vsebujejo, vaše povezovanje na druge spletne strani pa je vaše lastno tveganje in LETGO zavrača vsakršno odgovornost glede tega.
 2. Priznavate in se strinjate z dejstvom, da ste sami odgovorni za svojo lastno Vsebino, ki je objavljena na, posredovana prek, ali povezana s Storitvijo, kot tudi za posledice objavljanja, posredovanja, povezovanja ali izdajanja te vsebine. Bolj podrobno ste sami odgovorni za vso Vsebino, ki jo nalagate, pošiljate prek e-pošte ali kakorkoli zagotavljate prek Storitve. V povezavi s takšno Vsebino, ki jo objavite na, posredujete prek, ali povežete s Storitvijo, zatrjujete, priznavate, izjavljate, jamčite in se zavezujete, da: (i) ste lastnik ali imate ter boste imeli, dokler bo Vsebina na voljo na Spletni strani, ustrezne licence, pravice, sporazume ali dovoljenja za uporabo te Vsebine na Storitvi in Spletni strani (kar brez omejitev vključuje vse patente, blagovne znamke, tržne skrivnosti, avtorske pravice ali druge lastniške pravice za vso takšno Vsebino) ter pooblaščate LETGO za uporabo te Vsebine za omogočanje vključevanja in uporabe te Vsebine v namene Storitve, Spletne strani in teh Pogojev; in (ii) imate pisno soglasje, odobritev in/ali dovoljenje vsakega posameznega člana ali podjetja, ki je lastnik vsebine, za uporabo imena ali podobnosti vsake posamezne razpoznavne osebe ali podjetja za omogočanje vključevanja in uporabe Vsebine v namene Storitve, Spletne strani in teh Pogojev. V vednost, obdržite vse svoje lastniške pravice do svoje Vsebine; vendar pa z objavljanjem Vsebine na Spletno stran s tem podjetju LETGO dajete dokončno, nepreklicno, stalno, mednarodno, neizključno, brezplačno, podlicenčno, prenosljivo dovoljenje za uporabo, reprodukcijo, distribucijo, proizvajanje neizvirnih del na podlagi, prikazovanje in izvajanje Vsebine v povezavi s Spletno stranjo in podjetjem LETGO (ter njihovimi nasledniki), kar brez omejitev vključuje namen promocije in distribucije dela ali celotne Spletne Strani in Vsebine (ter neizvirna dela na njihovi podlagi) v vsaki medijski obliki in prek kateregakoli medijskega kanala, ki je na voljo ali bo na voljo v prihodnosti. Te pravice LETGO potrebuje, da lahko gosti in prikazuje vašo Vsebino. Poleg tega se z objavljanjem Vsebine na katerokoli javno območje Storitve strinjate in s tem podjetju LETGO podeljujete vse potrebne pravice, da lahko prepove ali dovoli vsakršno naknadno kopičenje, prikazovanje, kopiranje, duplikacijo, reprodukcijo ali rabo Vsebine na Storitvi ali Spletni strani, s strani katerekoli stranke ali v katerikoli namen. Prav tako vsakemu uporabniku Spletne strani nudite neizključno dovoljenje za dostopanje do vaše Vsebine prek Spletne strani (to dovoljenje ne vključuje zavračanja primerov in druge morebitne uporabe v komercialne namene). Prej omenjeno dovoljenje, ki ga podelite vsakemu uporabniku, se zaključi, takoj ko vi ali LETGO odstrani ali izbriše to Vsebine iz Spletne strani.
 3. LETGO ne podpira nobene Vsebine ali mnenja, izjave, priporočila ali nasveta, ki je izražen v Vsebini, prav tako pa LETGO izrecno zavrača vsakršno odgovornost v povezavi z uporabniško Vsebino. LETGO na Spletni strani ne dovoljuje dejavnosti, ki kršijo avtorske in lastniške pravice, LETGO pa lahko po svoji lastni presoji odstrani vsakršno Vsebino, ki je v prestopku. LETGO si pridržuje pravico, da vsakršno Vsebino odstrani brez predhodnega obvestila. Prav tako lahko LETGO uporabniku ukine dostop do Spletne strani, če se ugotovi, da je ponovni prestopnik, ali da je udeležen v kakršnokoli dejanje, ki je v nasprotju s temi Pogoji. Ponovni prestopnik je uporabnik, ki je bil več kot dvakrat obveščen o prepovedanih aktivnostih in/ali čigar uporabniške objave so bile več kot dvakrat odstranjene iz Spletne strani. Poleg tega si LETGO pridržuje pravico, da se po svoji lastni presoji odloči, če je Vsebina primerna in v skladu s temi Pogoji.

3. VEDENJE

Strinjate se, da ne boste objavljali, pošiljali prek e-pošte, gostili, prikazovali, nalagali, spreminjali, izdajali, prenašali, posodabljali ali delili informacij na Strani, ali drugače nudili Vsebine:

 1. ki krši katerikoli zakon ali pravilnik;
 2. ki je predmet avtorskih pravic ali patentirana, zaščitena s tržno skrivnostjo ali blagovno znamko, ali je drugače predmet lastniških pravic s strani tretje osebe, kar vključuje pravice o zasebnosti in osebne pravice, razen v primeru, da ste lastnik teh pravic ali imate dovoljenje ali licenco zakonitega lastnika za objavljanje gradiva in podeljevanje vseh licenčnih pravic, ki so navedene v teh Pogojih, podjetju LETGO;
 3. ki je škodljiva, zlonamerna, nezakonita, grozeča, bogokletna, obrekljiva, nespodobna, pornografska, pedofilska, klevetniška, vdira v zasebnost drugih ali krši druge pravice, je sovražna, rasno ali etnično sporna, žaljiva, povezana z ali spodbuja pranje denarja ali nezakonito igralništvo, ali kakorkoli škodi oziroma bi lahko škodila mladoletnim, ter je na kakršenkoli način nezakonita;
 4. ki nadleguje, ponižuje, ustrahuje ali je sovražna do posameznika ali skupine posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, narodnosti, starosti ali nezmogljivosti;
 5. ki se izdaja za katerokoli osebo ali subjekt, kar vključuje, vendar ni omejeno na zaposlene pri podjetju LETGO, ali lažno navaja ali drugače napačno prikazuje pripadnost osebi ali subjektu;
 6. ki vključuje osebne ali razpoznavne informacije o drugi osebi, brez izrecnega dovoljenja te osebe;
 7. ki so lažne, varljive, zavajajoče, goljufive, napačne, ali predstavljajo ponudbo "bait and switch";
 8. ki predstavlja ali vsebuje "piramidne sisteme", “šale”, "trženje s podružnimi podjetji," "povezavo s kodo za napotitev," "neželeno e-pošto," "škodljivo e-pošto," "verižna pisma," ali nezaželene oglase komercialne narave;
 9. ki predstavlja ali vsebuje katerokoli obliko oglaševanja ali spodbujanja, če je (1) objavljena v območjih ali kategorijah Spletne strani, ki niso določene v te namene; ali (2) je prek e-pošte poslana LETGO uporabnikom, ki so zahtevali, naj se z njimi ne vzpostavlja stikov glede druge storitve, izdelkov ali komercialnih interesov;
 10. ki vsebuje povezave do komercialnih storitev ali Tretjih spletnih strani, razen kadar LETGO to izrecno dovoljuje;
 11. ki oglašuje katerekoli nelegalne storitve ali prodajo izdelkov, katerih prodaja je prepovedana ali omejena z ustreznim zakonom, kar brez omejitev vključuje izdelke, katerih prodaja je prepovedana ali omejena z ustreznim zakonom;
 12. ki vsebuje viruse ali drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki so ustvarjeni za prekinitev, uničenje ali omejitev funkcionalnosti katerekoli računalniške programske, strojne ali telekomunikacijske opreme ali drugega računalniškega vira;
 13. ki moti običajni potek dialoga s prekomernim številom sporočil (poplava sporočil) v Storitvi, ali drugače negativno vpliva na zmožnost drugih uporabnikov, da uporabljajo Storitev; ali
 14. ki uporablja zavajajoče e-poštne naslove ali ponarejene glave oziroma drugače obdelane identifikatorje, da bi prikrila izvor Vsebine, prenesene prek Storitve.

Poleg tega se strinjate, da ne boste:

 1. kontaktirali oseb, ki so zaprosile, naj se z njimi ne opravlja stikov;
 2. nadlegovali ljudi;
 3. zbirali osebnih podatkov o drugih uporabnikih ali subjektih v komercialne ali nezakonite namene;
 4. uporabljali avtomatiziranih načinov, ki vključujejo pajke, robote, iskalnike, orodja za podatkovno rudarjenje, ali karkoli podobnega, kar lahko prenese ali izvozi podatke iz Storitve, razen internetnih iskalnikov (npr. Google) ter nekomercialnih javnih arhivov (npr. archive.org), ki so v skladu z našo datoteko robots.txt;
 5. objavljali vsebine, ki ni v lokalnem območju in ni relevantna za lokalno območje, večkrat objavljali enake ali podobne Vsebine, ali drugače nalagali nerazumnega ali nesorazmerno težkega bremena na naše strežnike in drugo infrastrukturo;
 6. objavljali istih predmetov ali storitev v več kategorij malih oglasov ali forumov, ali v več metropolitanskih območij;
 7. uporabljali katerekoli oblike avtomatiziranih naprav ali računalniških programov (včasih poimenovanih "orodja za označevanje"), ki omogočajo uporabo LETGO

4. OBVESTILO O UGOTOVITVI KRŠITEV

V primeru, da ste lastnik pravic intelektualne lastnine ali predstavnik s polnimi pooblastili za delovanje v imenu lastnika pravic intelektualne lastnine, ter verjamete, da Vsebina ali katerakoli druga vsebina krši vaše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine lastnika, v imenu katerega ste pooblaščeni za delovanje, lahko pošljete obvestilo podjetju LETGO, skupaj z zahtevo, da LETGO v dobri veri izbriše zadevno Vsebino. Obvestilo in zahteva morata vsebovati sledeče informacije:

 1. Fizični ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je bila domnevno kršena;
 2. Identifikacijo pravice intelektualne lastnine, ki naj bi bila kršena, ali v primeru več pravic intelektualne lastnine na posamezni spletni strani, ki so predmet enega samega obvestila, ustrezni seznam takšnih del na tej strani;
 3. Identifikacijo Vsebine (prek podatkov ali komunikacijske povezave, itd.), ki naj bi kršila te pravice ali bila predmet kršitvene dejavnosti ter jo je potrebno odstraniti ali onemogočiti dostop do nje, kot tudi informacije, ki so razumno zadostne, da lahko LETGO poišče gradivo;
 4. Informacije, ki so razumno zadostne, da lahko LETGO stopi v stik z vami, kot so na primer naslov, telefonska številka in e-poštni naslov;
 5. Podpisano izjavo, da v dobri meri verjamete, da gradivo, ki je predmet pritožbe, ni pooblaščeno s strani lastnika pravic intelektualne lastnine, njegovega predstavnika ali zakona;
 6. Podpisano izjavo, da lastnik intelektualne lastnine podjetje LETGO opušča vseh zahtev s strani tretjih oseb v povezavi z ustrezno vsebino, ki jo je podjetje LETGO odstranilo; in
 7. Podpisano izjavo, da so informacije v obvestilu natančne, ter da s kazensko odgovornostjo za bogokletstvo zagotavljate, da ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika ekskluzivne pravice, ki je bila domnevno kršena.

Obvestila morate poslati na support@letgo.si in/ali e-pošto uradnika za pritožbe, ki je navedena spodaj.

5. OMEJITEV IN PREKINITEV STORITVE

Priznavate in se strinjate z dejstvom, da lahko LETGO občasno vzpostavi omejitve glede uporabe Storitve, kar med drugim vključuje največje število dni, kolikor časa bo Storitev obdržala in zadržala Vsebino, največje dovoljeno število in velikost objav, e-poštnih sporočil ali druge Vsebine, ki je lahko predvajana prek ali shranjena na Storitvi, kot tudi kako pogosto lahko dostopate do Storitve ali Spletne strani. Priznavate in se strinjate z dejstvom, da LETGO ne nosi odgovornosti ali obveznosti za izbris ali neuspešno shranjevanje katerekoli Vsebine, ki je shranjena ali prenesena prek Spletne strani ali Storitve. Priznavate in se strinjate z dejstvom, da si LETGO pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prekine Storitev (ali katerikoli del le-te) z ali brez predhodnega obvestila, ter da LETGO do vas ali tretjih oseb nima obveznosti v povezavi s takšnimi spremembami, ukinitvami ali odpovedmi Storitve. Priznavate in se strinjate z dejstvom, da ima LETGO po svoji izključni presoji pravico (vendar ne obveze) za izbris ali deaktivacijo vašega računa, blokiranje vaše e-pošte ali IP naslova, ali drugačno prekinitev vašega dostopa do ali uporabe Storitve (ali kateregakoli dela le-te), nemudoma in brez predhodnega obvestila, prav tako pa lahko odstrani in opusti vso Vsebine v Storitvi, iz kateregakoli razloga ali povsem brez razloga. Prav tako se strinjate, da LETGO nima obveznosti do vas ali katerekoli tretje osebe v povezavi s prekinitvijo vašega dostopa do Spletne strani ali Storitve.

6. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Priznavate in se strinjate z dejstvom, da je gradivo na spletni strani, razen uporabniške Vsebine, ki je predmet teh Pogojev, kar brez omejitev vključuje besedilo, programsko opremo, scenarije, grafike, fotografije, zvoke, glasbo, videoposnetke, interaktivne značilnosti in podobno ("Gradivo"), ter blagovne znamke, storitvene znamke in logotipe, vključene v to gradivo ("Znamke"), v lasti ali predmet licence podjetja LETGO, ter da za to gradivo veljajo avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine. Gradiva na Spletni strani so vam na voljo V TRENUTNI OBLIKI le za vaše informacije in osebno uporabo, ter jih ne smete uporabljati, kopirati, razmnoževati, deliti, prenašati, oddajati, prikazovati, prodajati, licencirati ali drugače izkoriščati v katerikoli drug namen brez predhodnega pisnega soglasja zadevnih lastnikov. LETGO si pridržuje pravice do Spletne strani in Gradiva, ki v tem dokumentu niso izrecno podeljene. Strinjate se, da se ne boste ukvarjali z uporabo, kopiranjem ali distribucijo kateregakoli Gradiva, razen kadar je izrecno dovoljeno v tem dokumentu, kar vključuje vsakršno uporabo, kopiranje ali distribucijo Gradiva tretjih oseb, ki je v katerikoli komercialni namen pridobljeno prek Spletne strani. Vsakršna reprodukcija, spreminjanje, ustvarjanje neizvirnega dela ali redistribucija Spletne strani, Gradiva ali skupnih del ali zbirke je izrecno prepovedana. Kopiranje ali reprodukcija Spletne strani, Gradiva ali kateregakoli dela le-teh za nadaljnjo reprodukcijo ali redistribucijo je izrecno prepovedano.

7. UPORABNIŠKE OBJAVE

Razumete, da boste pri uporabi Spletne strani izpostavljeni različnim virom, ter da LETGO ni odgovoren za natančnost, uporabnost, varnost ali pravice intelektualne lastnine za ali v povezavi s to Vsebino, strinjate pa se, da prevzemate vso odgovornost za svojo uporabo. Prav tako razumete in priznavate dejstvo, da ste lahko izpostavljeni Vsebini, ki je nenatančna, žaljiva, nespodobna, sporna, obrekljiva ali klevetniška, ter se strinjate, da se s tem odrekate vsakršnim pravnim ali pravičnim pravicam in ukrepom, ki jih imate ali lahko imate proti podjetju LETGO v tem obziru.

8. ZAVAROVANJE PRED KAZNIJO

Strinjate se, da boste branili, zavarovali pred kaznijo in osvobodili odgovornosti podjetje LETGO, njihove uradnike, hčerinske družbe, podružnice, dediče, zakonske naslednike, direktorje, uslužbence, predstavnike, ponudnike storitev in zaposlene, pred in proti vsem terjatvam, odškodninam, dolžnostim, izgubam, obveznostim, stroškom ali dolgovom in izdatkom (kar vključuje vendar ni omejeno na odvetniške stroške).

9. POLITIKA O NEŽELENI POŠTI

Razumete in se strinjate z dejstvom, da je pošiljanje neželenih e-poštnih oglasov ali druge neželene komunikacije na LETGO e-poštne naslove ali prek LETGO računalniških sistemov izrecno prepovedano v skladu s temi Pogoji. Vsaka nepooblaščena uporaba LETGO računalniških sistemov je kršitev teh Pogojev in določenih ustreznih zakonov. Takšne kršitve lahko pošiljatelja ali njegove in njene predstavnike izpostavijo civilnim in kazenskim sankcijam.

10. POSLOVANJE Z ORGANIZACIJAMI IN POSAMEZNIKI

LETGO ni odgovoren za vaše interakcije s katerokoli organizacijo in/ali posameznikom na Spletni strani ali prek Storitve. To vključuje, vendar ni omejeno na, plačilo in dostavo dobrin in storitev, ali katerikoli drug pogoj, določilo, jamstvo ali garancijo, povezano s katerokoli interakcijo, ki jo imate z drugimi organizacijami in/ali posamezniki. To poslovanje poteka zgolj med vami in temi organizacijami in/ali posamezniki. Strinjate se in priznavate, da LETGO ni odgovoren ali dolžan za morebitno izgubo ali škodo, ki nastane kot rezultat tega poslovanja ali interakcij. V primeru, da ste v sporu z enim ali več drugimi uporabniki, s tem razrešujete LETGO, njihove uradnike, predstavnike in naslednike vsakršnih terjatev, zahtev in odškodnin (dejanskih in posledičnih) katerekoli vrste, znane ali neznane, sumljive ali nesumljive, razkrite ali nerazkrite, ki nastanejo iz ali so kakorkoli drugače povezane s takšnimi spori in/ali našo Storitvijo.

11. PLAČLJIVE OBJAVE

 1. LETGO lahko zaračuna pristojbino za objavljanje Vsebine v določenih območjih Storitve (“Plačljiva vsebina”). Dodatni pogoji in podrobnosti o Plačljivi vsebini bodo podrobno navedeni pod primernim zavihkom, kjer se lahko odločite tudi za uporabo te funkcije. Pristojbina omogoča objavljanje Plačljive vsebine v določenih območjih Spletne strani. Vsaka oseba, ki v Storitev objavlja Plačljivo vsebino, je odgovorna za Vsebino in skladnost s temi Pogoji. Vsaka pristojbina, plačana v skladu s tem določilom, je v primeru odstranitve Vsebine iz Storitve zaradi kršenja teh Pogojev nevračljiva.

12. PREDSTAVNIK ZA OBJAVE

 Kot je uporabljen v tem dokumentu, se izraz "Predstavnik za objave" nanaša na predstavnika tretje osebe, storitev ali posrednika, ki ponuja objavljanje Vsebine na Storitev v imenu drugih. LETGO prepoveduje uporabo Predstavnikov za objave, neposredno ali posredno, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja LETGO. Poleg tega Predstavniki za objave nimajo dovoljenja za objavljanje Vsebine v imenu drugih, neposredno ali posredno, ali drugače dostopati do Storitve v namen objavljanja Vsebine v imenu drugih, razen z izrecnim pisnim dovoljenjem ali licenco podjetja LETGO.

13. DOSTOP DO STORITVE

LETGO vam nudi omejeno, preklicno, neizključno dovoljenje za dostop do in uporabo Storitve za osebno uporabo. To dovoljenje, ki je podeljeno v tem dokumentu, ne vključuje sledečega: (a) dostopa do ali uporabe Storitve s strani Predstavnikov za objave; ali (b) kakršnegakoli zbiranja, kopičenja, kopiranja, duplikacije, prikazovanja ali neizvirne uporabe Storitve, kot tudi podatkovnega rudarjenja, robotov, pajkov ali podobnih orodij za zbiranje in pridobivanje podatkov v katerikoli namen, razen v primeru izrecnega dovoljenja s strani LETGO, ali kjer je drugače navedeno v teh Pogojih. Navkljub zgoraj navedenemu, lahko spletni iskalniki v splošni namen in nekomercialni javni arhivi, ki zbirajo informacije le v namen prikazovanja hiperpovezav do Storitve, pod pogojem, da je to omogočeno iz stabilnega IP naslova ali serije IP naslovov z uporabo zlahka prepoznavnega agenta ter v skladu z našo datoteko robots.txt, izvajajo aktivnosti, ki so navedene pod točko (b). V namene te izjeme "spletni iskalnik v splošni namen" ne vključuje spletne strani, iskalnika ali druge storitve, ki je specializirana za objave malih oglasov, kar vključuje vse podskupine objav malih oglasov, kot so nastanitve, naprodaj, delovna mesta, storitve, osebno ter vse druge, kot tudi druge storitve objav malih oglasov. Dovoljenje, ki je podano v tem odstavku, vam omogoča, da na svoji spletni strani prikazujete ali ustvarjate hiperpovezavo do posameznih objav na Storitvi, dokler je ta uporaba namenjena zgolj nekomercialnim namenom in/ali poročanju o novicah (npr. za uporabo na osebnem blogu ali drugem osebnem spletnem mediju). LETGO lahko omeji količino objav, ki so prikazane in/ali povezane z vašo spletno stranjo. Uporaba Storitve, ki presega obseg pooblaščenega dostopa, kot je določen v teh Pogojih, nemudoma konča vsakršno dovoljenje ali licenco, ki je podana v tem dokumentu. Za zbiranje, kopičenje, kopiranje, duplikacijo, prikazovanje ali neizvirno uporabo Storitve ali katerekoli Vsebine, ki je na voljo prek Storitve, v druge namene (vključno s komercialnimi nameni), ki niso navedeni v tem dokumentu, morate najprej pridobiti dovoljenje s strani LETGO.

14. IZJAVA O ZAVRNITVI JAMSTEV IN OMEJITVI ODGOVORNOSTI

IZRECNO PRIZNAVATE IN SE STRINJATE Z DEJSTVOM, DA STA UPORABA SPLETNE STRANI IN STORITVE POVSEM VAŠA LASTNA TVEGANJA, TER DA STA SPLETNA STRAN IN STORITEV ZAGOTOVLJENI "V TRENUTNI OBLIKI" ALI "KOT STA NA VOLJO" BREZ KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV. VSA IZRECNA IN NAKAZANA JAMSTVA, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE JAMSTVA GLEDE PRODAJNE KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NE-KRŠITEV LASTNIŠKIH PRAVIC, SO IZRECNO ZAVRŽENA V NAJVIŠJI MOŽNI MERI, KOT JO DOPUŠČA ZAKON. LETGO NE PODAJA JAMSTEV ALI GARANCIJ GLEDE NATANČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE SPLETNE STRANI ALI VSEBINE KATEREKOLI TRETJE SPLETNE STRANI, KI JE POVEZANA NA NAŠO SPLETNO STRAN, TER NE PREVZEMA DOLŽNOSTI ALI ODGOVORNOSTI ZA (I) KAKRŠNEKOLI NAPAKE, POMOTE ALI NEPRAVILNOSTI V VSEBINI, (II) OSEBNE POŠKODBE ALI ŠKODO PREMOŽENJA KAKRŠNEKOLI NARAVE, KI SO POSLEDICE VAŠEGA DOSTOPA DO IN UPORABO SPLETNE STRANI IN STORITVE, (III) KAKRŠENKOLI NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO ALI UPORABO NAŠIH STREŽNIKOV IN/ALI KATERIHKOLI OSEBNIH IN/ALI FINANČNIH INFORMACIJ, KI JIH TI STREŽNIKI VSEBUJEJO, (IV) KAKRŠNOKOLI PREKINITEV ALI USTAVITEV PRENAŠANJA NA ALI IZ SPLETNE STRANI, (IV) KAKRŠNEKOLI HROŠČE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ALI PODOBNO, KI JIH LAHKO PREK ALI SKOZI SPLETNO STRAN PRENAŠA KATERAKOLI TRETJA OSEBA, IN/ALI (V) KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI IZOSTANKE VSEBINE, ALI ZA MOREBITNO IZGUBO ALI ŠKODO V KAKRŠNIKOLI OBLIKI, KI JE POSLEDICA UPORABE VSEBINE, KI JE BILA OBJAVLJENA, POSLANA PREK E-POŠTE, SPOROČENA, PRENESENA ALI DRUGAČE NA VOLJO PREK SPLETNE STRANI ALI STORITVE. LETGO NE JAMČI, ODOBRAVA, ZAGOTAVLJA ALI PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KATERIKOLI IZDELEK ALI STORITEV, KI JE S STRANI TRETJE OSEBE OGLAŠEVANA ALI PONUJENA NA SPLETNI STRANI, ALI ZA SPLETNE STRANI, KI SO NA VOLJO PREK HIPERPOVEZAVE, PRIKAZANE NA KATEREMKOLI TRANSPARENTU ALI DRUGEM OGLASU, PRAV TAKO PA LETGO NE SODELUJE V TER NI NIKAKOR ODGOVOREN ZA NADZIRANJE KATEREKOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN/ALI DRUGIMI UPORABNIKI IN/ALI TRETJIMI PONUDNIKI IZDELKOV ALI STORITEV. KOT VELJA ZA NAKUP IZDELKA ALI STORITVE PREK KATEREGAKOLI MEDIJA ALI V KATEREMKOLI OKOLJU, MORATE UPORABITI SVOJO PRESOJO IN BODITI PREVIDNI.

15. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V NOBENEM PRIMERU NE BO PODJETJE LETGO ODGOVOREN ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI VZGOJNO ŠKODO (TUDI V PRIMERU, ČE JE BIL LETGO OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE), KI JE POSLEDICA KATEREGAKOLI VIDIKA VAŠE UPORABE SPLETNE STRANI ALI STORITVE, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE ŠKODO, KI NASTANE ZARADI UPORABE ALI NAPAČNE UPORABE SPLETNE STRANI ALI STORITVE, NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI ALI STORITVE, ALI PREKINITVE, UKINITVE, SPREMEMBE, PREDELAVE ALI ZAKLJUČITVE SPLETNE STRANI ALI STORITVE. TAKŠNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA TUDI ZA VSAKO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI DRUGIH STORITEV IN IZDELKOV, PREJETIH ALI OGLAŠEVANIH V POVEZAVI S SPLETNO STRANJO ALI STORITVIJO, ZARADI VSAKRŠNIH POVEZAV, KI SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI, KOT TUDI ZARADI VSAKE INFORMACIJE, MNENJA ALI NASVETA, PREJETEGA PREK ALI OGLAŠEVANEGA V POVEZAVI S SPLETNO STRANJO ALI STORITVIJO, KOT TUDI S POVEZAVAMI, KI SO NA VOLJO NA STRANI LETGO. TE OMEJITVE VELJAJO V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KOT JO DOPUŠČA ZAKON. IZRECNO PRIZNAVATE IN SE STRINJATE Z DEJSTVOM, DA LETGO NI ODGOVOREN ZA UPORABNIŠKE OBJAVE ALI KLEVETNIŠKO, ŽALJIVO ALI NEZAKONITO RAVNANJE KATEREGAKOLI UPORABNIKA ALI TRETJIH OSEB, TER DA TVEGANJE ZA ŠKODO ALI IZGUBO NA PODLAGI LE-TEGA NOSITE SAMI. 

16. ZMOŽNOST ZA SPREJETJE POGOJEV STORITVE

Ta Spletna stran je namenjena odraslim, ki so v skladu z ustreznimi zakoni zakoniti podpisniki sporazumov. V primeru, da uporabljate/dostopate do te Spletne strani kot predstavnik katerekoli osebe/subjekta, zatrjujete, da ste pravno pooblaščeni, da predstavljate to osebo/subjekt. Mladoletniki lahko dostopajo do Spletne strani in uporabljajo Storitev le v primeru dovoljenja s strani njihovih zakonitih zastopnikov, ali v primeru, da gre za dejanje ali transakcijo, ki je običajna in sprejemljiva v civilnem življenju in praksi. Zagotavljate, da ste stari vsaj 18 let, ste osamosvojeni mladoletnik ali posedujete zakonito soglasje staršev ali skrbnikov, ter ste v celoti zmožni in pristojni za sprejetje pogojev, določil, obvez, izjav, zagotovil in jamstev, ki so podani v teh Pogojih, ter da boste upoštevali in delovali skladno s temi Pogoji.

17. SPLOŠNE INFORMACIJE

Ti Pogoji in drugi sporazumi, ki so objavljeni na Spletni strani, predstavljajo celotno in izključno razumevanje in sporazum med vami in podjetjem LETGO ter urejajo vašo uporabo Storitve in Spletne strani, nadomeščajo vse predhodne dogovore, predloge, sporazume, pogajanja in razprave med strankami, naj bodo pisni ali ustni. Pogoje in razmerje med vami in podjetjem LETGO urejajo nizozemski zakoni. Vsakršno zahtevo, ki jo imate proti podjetju LETGO, morate oddati v izključno sodno oblast pristojnega sodišča v Amsterdamu, Nizozemska. Nezmožnost podjetja LETGO pri uveljavljanju ali izvajanju katerekoli pravice ali določila v teh Pogojih ne pomeni opustitve te pravice ali določila. V primeru, da pristojno sodišče ugotovi, da je katerokoli določilo teh Pogojev neveljavno (kar brez omejitev vključuje primere, kjer to določilo ni skladno z zakoni druge pristojnosti) ali neprimerno, se stranki vseeno strinjata, da bo sodišče poskusilo uveljaviti namene strank, kot je navedeno v tem določilu. V primeru, da katerokoli določilo ali več določil v teh Pogojih velja za neveljavno, nezakonito ali nepravnomočno, to nikakor ne vpliva ali ovira veljavnosti, zakonitosti in pravnomočnosti preostalih določil v Pogojih. STRINJATE SE, DA SE MORA VSAK ZAHTEVEK, KI GA PREDLOŽITE, TER IZVIRA IZ ALI JE POVEZAN Z VAŠO UPORABO STORITVE IN/ALI SPLETNE STRANI, ZAČETI V RAZUMNEM ČASOVNEM OBDOBJU, V VSAKEM PRIMERU VSAJ ENO (1) LETO OD DNE, KO JE ZAHTEVEK PODAN. Ti Pogoji so prilagodljivi v korist naslednikov vsake stranke, ter so do njih tudi zavezujoči.

18. KRŠENJE POGOJEV IN KAZENSKA KLAVZULA:

Prosimo, da morebitne kršitve Pogojev, ki jih odkrijete, prijavite tako, da stopite v stik z nami prek support@letgo.si

19. DODELJEVANJE

Tej Pogojev in pravic ter dovoljenj, ki so dodeljena v tem dokumentu, ne smete prenašati in dodeljevati drugim, LETGO pa jih lahko dodeljuje brez omejitev. Vsakršna dodelitev ali prenos, ki ju opravite, bosta nična in neveljavna.

20. IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI:

Spoštujemo vašo zasebnost in smo zasnovali podrobno Izjavo o varovanju zasebnosti, ki je vključena v ta Sporazum. Prosimo, da si vzamete čas, da preberete našo Izjavo o varovanju zasebnosti. S tem, ko se strinjate s temi Pogoji, sprejemate tudi pogoje naše Izjave o varovanju zasebnosti. Zavedati se morate, da vas lahko kliki na določene povezave na naši spletni strani ali v naši aplikaciji preusmerijo na strani lastnine drugih podjetij, ki so zunaj našega domačega območja ter zbiranje informacij ni pod našim neposrednim nadzorom. Izjava o varovanju zasebnosti lastnin ali aplikacij tretjih oseb ureja informacije, ki jih te tretje osebe od vas pridobijo v tem kontekstu. 

21. INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAMO, PREJEMAMO IN GOSTIMO

 1.  Informacije računa in profila: Ko uporabljate naše Storitve, lahko zahtevamo in uporabljamo določene informacije, kot sta veljaven e-poštni naslov in geslo. Poleg tega lahko uporabniki ustvarijo profil, ki vsebuje informacije, kot so njihovi geografski podatki, ime in priimek, spol, telefonska številka, interesi in povezane informacije, kar vključuje tudi fotografije, ki jih želijo naložiti. Vse informacije, ki jih uporabniki delijo na javno vidnih profilih, so njihova lastna odgovornost. Pazljivo morate pretehtati tveganja, ki jih prinaša objavljanje določenih osebnih informacij-še posebej informacij, kot so naslov ali podrobne informacije o lokaciji-za širšo javnost. Kadar se je uporabnik odločil za prijavo v našo stran z uporabo storitev za dokaz pristnosti tretje osebe, kot je na primer Facebook Connect, lahko prejmemo tudi dodatne informacije profila ali druge informacije, za katere je ta ponudnik pooblaščen.
 2. Objave in transakcije: Gostimo lahko informacije, ki vključujejo osebne in kontaktne informacije, veljavne kontaktne informacije in gesla, ki so potrebna za zagotavljanje naših Storitev. Večino informacij, ki jih uporabite za ustvarjanje računa ali profila, lahko potrebujete tudi za objavo oglasa. Vse informacije, ki jih uporabniki delijo v oglasih, so njihova lastna odgovornost. Kot pri profilih morajo uporabniki pazljivo pretehtati tveganja, ki jih prinaša deljenje določenih osebnih informacij-še posebej informacij, kot so naslov ali podrobne informacije o lokaciji-v oglasu, ki je javno viden.
 3. Igre, oglaševanje in promocija: Zbiramo lahko osebne informacije, kot so vaše ime in kontaktne informacije, kadar sodelujete pri igrah, kvizih ali drugih tržnih promocijah, ki jih podpiramo na naši strani ali tretjih straneh. Prav tako lahko obdelujemo informacije, povezane z učinkovitostjo naših tržnih kampanj, vključno z oglasi z ogledi ali kliki na našem omrežju ali tretjih straneh.
 4. Pomoč strankam: Ko stopite v stik z našim oddelkom za pomoč strankam, lahko zberemo osebne informacije, ki so potrebne za izpolnitev vašega zaprosila, ter da lahko po potrebi stopimo v stik z vami za nadaljnje ukrepe. Z vami lahko stopimo v stik tudi z uporabo obstoječih kontaktnih informacij računa, ki nam jih v ta namen zagotovite. Zbiramo lahko tudi druge informacije o naši komunikaciji z našimi uporabniki, na primer zaprosila za pomoč uporabnikom, ki jih podajo naše stranke, ali povratne informacije, ki nam jih pošiljajo naši uporabniki.
 5. Spletna stran in mobilni podatki: Na naših strežnikih lahko samodejno prejemamo in beležimo informacije iz vašega brskalnika ali naprave, kar vključuje vaš IP naslov, atribute programske in strojne opreme, strani, ki jih zahtevate, mobilne identifikatorje, informacije o uporabi aplikacij in druge informacije na nivoju naprave ali sistema. To se lahko zgodi na naši spletni strani ali mobilni aplikaciji, ali na storitvah tretjih oseb.
 6. Priložene informacije: Prav tako lahko k obstoječim podatkom o naših uporabnikih, ki jih hranimo, prilagamo informacije, ki jih zakonito pridobimo od poslovnih partnerjev ali tretjih oseb.

22. IP NASLOV, PIŠKOTKI IN MOBILNI IDENTIFIKATORJI:

 1. Določene informacije lahko zbiramo prek tehnologij, kot so piškotki, slikovne točke ali lokalni pomnilnik (kot na vašem brskalniku ali napravi). Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki shranjujejo informacije na vaš računalnik, mobilni telefon ali drugo lokalno napravo. Slikovne točke so majhne slike, ki so del kod na spletnih straneh in opravljajo storitve, kot je omogočanje drugemu strežniku, da meri obiskanosti spletne strani, pogosto pa se uporabljajo v povezavi s piškotki. Koda beleži, če in kdaj (ter na kateri strani) se slikovna točka naloži, kar pomeni, da je uporabnik vključil določen zaslon ali del zaslona.
 2. S pomočjo piškotkov lahko spletni strežnik na primer shrani možnosti in nastavitve na uporabnikovem računalniku, mobilnem telefonu ali drugi napravi, ki se ob naslednjem obisku samodejno ponastavijo. Z drugimi besedami se piškotki med drugim uporabljajo, da je uporaba spletne strani bolj prijazna uporabnikom, tako da vam na primer ni potrebno ponavljati postopka prijave vsakič, ko ponovno obiščete stran. Uporabljamo tako stalne piškotke in sejne piškotke. Medtem ko stalni piškotki na vašem računalniku ostanejo dlje časa, se sejni piškotki samodejno izbrišejo, ko zaprete okno brskalnika.
 3. Tretjim osebam, kot so ponudniki oglaševalskih ali analitičnih storitev, lahko dovolimo zbiranje informacij z uporabo teh vrst tehnologij, neposredno na naši spletni strani ali prek naše mobilne aplikacije. Podatki, ki jih zbirajo, so predmet ustrezne izjave o varovanju zasebnosti teh tretjih oseb.

 23. UPORABA TEH INFORMACIJ

 1. Za zagotavljanje naših storitev lahko uporabimo informacije, ki jih zbiramo in gostimo v sledeče splošne namene:
 • (i) zagotavljanje storitev za stranke, kar vključuje ustvarjanje in upravljanje z uporabniškimi računi, razreševanje tehničnih težav in omogočanje funkcij;
 • (ii) prilagajanje ponudb in izkušenj, kar vključuje oglaševanje na našem imetju ali imetju tretjih oseb;
 • (iii) nadziranje splošnih in individualnih uporabniških aktivnosti, kot so iskanja ključnih besed, objave in transakcijske dejavnosti, kot tudi upravljanje prometa na Spletni strani;
 • (iv) vzpostavljanje stikov z našimi uporabniki, kar vključuje storitvene zadeve, pomoč strankam ali dovoljeno tržno komunikacijo prek vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalov;
 • (v) vodenje raziskovalnih iniciativ in opravljanje analitike za izboljšanje naših storitev; in
 • (vi) uveljavljanje naših Pogojev uporabe, tudi za boj proti goljufijam in zlorabi.
 • Informacije, ki jih zbiramo in opazujemo na našem omrežju, lahko zadržujemo le tako dolgo, kolikor je potrebno za izpolnite zgornjih poslovnih ciljev.

24. DELJENJE INFORMACIJ

 1.  Informacije, ki jih zbiramo, lahko delimo s svojimi podružnicami (podjetja pod skupnim lastništvom in nadzorom), ki se nahajajo v katerikoli tretji državi. Ta podjetja lahko informacije obdelujejo in uporabljajo, da nam nudijo podporo v namene, ki so opisani zgoraj, ter so zavezani k upoštevanju te Izjave o varovanju zasebnosti.
 2. Osebnih informacij o naših uporabnikih ne delimo z nepovezanimi tretjimi osebami, razen če smo prejeli izrecno dovoljenje naših uporabnikov, da lahko to storimo, ali v sledečih okoliščinah:
 •  
  • Tretje ponudnike storitev lahko uporabimo, da nam nudijo podporo pri zagotavljanju naših storitev, v tem primeru pa nimajo pristojnosti za neposredno uporabo kakršnihkoli osebnih informacij, ki jih zberejo v vašem imenu, ter so predmet pogojev te Izjave o varovanju zasebnosti.
  • Pridržujemo si pravico za deljenje informacij z zasebnimi ali javnimi organi, kar nam omogoča boj proti goljufijam in zlorabam na našem omrežju, preiskovanje sumov kršitev zakonov, ali boj proti drugim sumom kršitev naših pogojev uporabe.
  • Osebne informacije lahko delimo z vladnimi organi v skladu z zahtevami ustreznega zakona.
 1. V skladu z našo politiko ne posojamo ali prodajamo osebnih informacij o naših uporabnikih z nepovezanimi tretjimi osebami, razen kadar za to prejmemo izrecno dovoljenje naših uporabnikov. V primeru, da se naše podjetje ali oddelek preuredi ali proda in prenesemo vse ali večino našega premoženja novemu lastniku, se lahko vaše osebne informacije prenesejo kupcu, da se zagotovi nadaljnje izvajanje storitve.
 2. Določene neosebne informacije (podatki, ki naših uporabnikov ne prepoznavajo individualno) lahko delimo s tretjimi ponudniki storitev, zanesljivimi partnerji ali odobrenimi raziskovalci, da lahko bolje razumemo, kateri oglasi ali storitve vas zanimajo, izboljšamo splošno kakovost in učinkovitost naših ali njihovih storitev, ter prispevamo k akademskim raziskavam, za katere verjamemo, da nudijo širšo družbeno korist.

25. UPORABNIŠKI NADZOR

 1. Dostop, poprava in izbris: Uporabniki, ki ste pri nas ustvarili račun ali oglas, lahko dostopajte do, popravljate ali izbrišete svoje osebne informacije tako, da nam pišete na sledeči naslov: support@letgo.si. Sami ste odgovorni za natančnost podatkov, ki nam jih zagotovite ali objavite na našem omrežju. {V primeru, da ste svoj račun ustvarili prek ponudnika identitet (npr. Facebook Connect), lahko informacije svojega računa onemogočite ali spremenite tudi prek nastavitev, ki jih nudi ta ponudnik identitet (npr. na Facebook.com)}.
 2. Izbira tretjih oseb: Določene tretje osebe, ki so aktivne na naši strani, npr. Google Adwords, vam nudijo možnost, da se lahko odjavite iz njihovega zbiranja in uporabe informacij za spletno oglaševanje. Obiščete lahko http://www.networkadvertising.org in si preberete več o tej praksi ter o tem, kako uveljavljati izbiro glede vrste informacij, ki se zbira ter uporablja.
 3. PiškotkiVečina pomembnejših namiznih in mobilnih spletnih brskalnikov (npr. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) vsebuje tipke, ki vam omogočajo, da omejite ali blokirate nastavitve piškotkov na vaših sistemih. Ne pozabite, da lahko z onemogočenjem piškotkov v svojem brskalniku za domene prvih oseb (strani, ki jih aktivno obiskujete) ali domene tretjih oseb (podjetja, ki ne sodijo med tiste, ki jih na spletu redno obiskujete) v določenih primerih povzročite zmanjšanje funkcionalnosti.

26. VARNOST

Vse informacije, ki jih zbiramo, so zaščitene z razumnimi tehničnimi sredstvi in razumnimi varnostnimi postopki, da lahko preprečimo nepooblaščen dostop do ali uporabo naših podatkov. Naše podružnice, zanesljivi partnerji in tretji ponudniki storitev so zavezani k upravljanju z informacijami v skladu z našimi zahtevami za varnost in zasebnost. 

27. SPREMEMBE TE IZJAVE

Ta Izjava o varovanju zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 11. novembra 2015. To Izjavo lahko občasno posodobimo, v tem primeru pa bo na naši domači strani 30 dni objavljeno pravočasno obvestilo. Z nadaljnjo uporabo naših storitev po tem obdobju se naše stranke strinjajo, da še naprej sprejemajo vse posodobitve te Izjave o varovanju zasebnosti. 

28. KONTAKTNE INFORMACIJE

         Vprašanja glede te izjave lahko naslovite na support@letgo.si